O nas


Fundację European Foundation for Cooperation and Science ustanowił w czerwcu 2018 roku Artur Jach-Chrząszcz, który wraz z Zarządem Fundacji będzie dążył do realizacji następujących celów:

działania na rzecz rozwoju nauki,
działalności wspierającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
działalności w zakresie pomocy społecznej i charytatywnej.

działalności kulturowej, sportowej oraz edukacyjnej mającej na celu rozwój potencjału społeczeństwa i jego integrację,
działalności upowszechniającej ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
działalności wspierającej rozwój dzieci i młodzieży.


Zarząd Fundacji


mgr Artur Jach-Chrząszcz - Prezes Zarządu Fundacji

Absolwent Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum. Aktualnie jako doktorant w zakresie Nauk o Polityce kontynuuje edukację na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Autor kilkunastu publikacji naukowych, a także wielokrotny referent krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Zainteresowania badawcze to studia geopolityczne, kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego oraz relacje międzynarodowe. Ponadto związany z branżą handlu i usług. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Magyar Politikatudományi Társaság oraz International Association for Political Science Students.

artur.jach-chrzaszcz@efcas.org

mgr Daniel Gołda - Wiceprezes Zarządu Fundacji

Prawnik specjalizujący się w prawie sportowym, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zasiada w Komisji Dialogu Społecznego Europejskiego Stowarzyszenia Klubów (ECA), Komisji ds. piłkarstwa profesjonalnego Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz jest przewodniczącym Komisji Regulaminowo-Prawnej Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Uczestnik pierwszej polskiej edycji programu szkoleniowego „UEFA Certificate in Football Management".

daniel.golda@efcas.org

mgr Jarosław Indyk - Wiceprezes Zarządu Fundacji

Absolwent Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum. Aktualnie jako doktorant w zakresie Nauk o Polityce kontynuuje edukację na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ponadto związany z branżą nieruchomości oraz finansów. W swoich badaniach naukowych skupia się na polityce bezpieczeństwa oraz ekonomii w stosunkach międzynarodowych. Autor publikacji naukowych, a także wielokrotny referent krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

jaroslaw.indyk@efcas.org

Rada Fundacji - Organ Doradczy


lic. Karina Ciuła – Sekretarz Fundacji oraz Członkini Rady Fundacji

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie. Realizując studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie łączy edukację z pracą zawodową. Związana z sektorem finansów i bankowości. Oprócz pracy społecznej dużą uwagę przywiązuje nauce i działaniom na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Zainteresowania badawcze to sektor administracji publicznej, finanse i rachunkowość, bankowość elektroniczna oraz polityka monetarna i fiskalna.

karina.ciula@efcas.org

lek. med. Michał Buczek – Członek Rady Fundacji

Lekarz w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej, absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracownik Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach. Wielokrotny uczestnik i referent medycznych konferencji naukowych. Wykładowca oraz asystent naukowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

michal.buczek@efcas.org

inż. Łukasz Grzywa – Członek Rady Fundacji

Absolwent wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Zawodowo związany z branża budowlaną. Wykonując pracę dla jednego z liderów branży wentylacji pożarowej specjalizuje się w projektowaniu systemów mających na celu zapewnić bezpieczeństwo ludzi podczas pożaru. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji branżowych, a także projektów badawczych związanych z bezpieczeństwem.

lukasz.grzywa@efcas.org

mgr Paweł Musiał – Członek Rady Fundacji

Prawnik, mediator, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnik kursu organizowanego przez Stowarzyszenie Notariuszy Polskich we współpracy z fundacją Partners Polska. Współpracował także z fundacją Court Watch Polska. Autor unikatowej pracy poświęconej problematyce ubezpieczeń ochrony prawnej w polskich realiach gospodarczo – społecznych.

pawel.musial@efcas.org

RADA PROGRAMOWA FUNDACJI


mgr Paweł Ostachowski – Przewodniczący Rady Programowej Fundacji

Pracownik naukowo-dydaktyczny oraz administracyjny w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a także wspólnik w jednej z małych firm branży finansowej. Ukończył z wyróżnieniem wyższe studia magisterskie w zakresie historii, politologii, stosunków międzynarodowych oraz administracji na Uniwersytecie Pedagogicznym Krakowie. Laureat konkursów na najlepszą pracę magisterską obronioną w Instytucie Politologii (2013) oraz Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (2017). Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w dyscyplinie nauk o polityce (2019). Współorganizator i pomysłodawca wielu konferencji i seminariów naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Inicjator powstania Centrum Badań nad Bezpieczeństwem i Współpracą Transgraniczną oraz członek jego Rady Programowej. Członek Małopolskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Redaktor statystyczny w międzynarodowym czasopiśmie naukowym "European Journal of Economics and Development". Autor licznych artykułów w monografiach i czasopismach naukowych. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki historii i ewolucji samorządu terytorialnego, administracji i polityk publicznych, bezpieczeństwa ekologicznego, a także kwestii zarządzania finansowego w sektorze publicznym na poziomie krajowym i międzynarodowym.

pawel.ostachowski@efcas.org
Statut fundacji

GaleriaPARTNERZY